De Regte Heijden
Oude Tilburgsebaan 12a
5133 BE Riel
0031 (0)135182631

koe-lijst-1

 

Wij Wim en Harriëtte van Roessel – van der Heijden hebben in Riel; biologische boerderij “de Regte Heijden’. De weilanden grenzen aan natuurgebied de Regte Heide. In de weilanden rond onze boerderij grazen onze 100 melkkoeien en hun kalveren.

Wij werken agro-ecologisch en hebben als bedrijfsfilosofie ‘het samenwerken met en leren van de natuur’. Samenhang dus tussen bodem, plant, dier, mens en omgeving. Een constante zoektocht en leerproces naar het verbeteren van de wisselwerking tussen alle onderdelen.

 

De optimale vorm van onze boerderij voorziet in verschillende thema’s; kringlopen, bodem, natuurlijk gedrag en diergezondheid, economie, energie, maatschappelijke verantwoordelijkheid, biodiversiteit en watermanagement.

 

Kringlopen

Kringlopen zijn het fundament van ons bedrijf. Alles wat de natuur, mens en dier produceert zo goed mogelijk gebruiken, om hoogwaardig en gezond voedsel te produceren. De natuur werkt volgens een ingenieuze kringloop waarin afval niet bestaat. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale herbruikbaarheid van producten en grondstoffen.

De natuurlijke kringloop van voedingsstoffen ziet er als volgt uit. Het vee produceert mest. De mest wordt verspreid over het land en zorgt voor voldoende voedingsstoffen voor de gewassen. Zo kan er op het land voer voor de koeien groeien. Deze produceren melk en mest.

 

Bodem

Een gezonde en vitale bodem is de basis voor onze toekomst dus die bodem wordt extra goed verzorgd. In de biologische landbouw gebruik je geen kunstmest, maar dierlijke mest en compost. Voeden we de bodem goed, dan floreert de plant goed

 

 

Normaal gedrag en diergezondheid

De koeien grazen in kruidenrijke weides beplant met bomen en hagen. Een aanvulling op het rantsoen en schaduw voor de dieren en gewassen.
Het kruidenrijke gras bevat cichorei, smalle weegbree, karwijzaad, duizendblad, verschillende soorten klavers en verschillende grassoorten.

We voeren onze koeien alleen gras en hooi. We voeren geen mais of krachtvoer bij. De voeding van de koeien staat in het teken van de gezondheid van het dier, niet in het teken van maximale productie. We laten de kalveren ongeveer 5 maanden bij de moeders lopen om te drinken en te leren. Koeien zijn sociale gewoontedieren daarom vinden wij het belangrijk dat ze in de kudde samenleven.

 

Economie

Wij willen naar een verantwoorde manier van produceren waar de nadruk ligt op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

 

Energie                                                                                                                                                                                                  

Het melken van de koeien gebeurt met een energiezuinige frequentie gestuurde vacuümpomp en een warmte-terugwinsysteem voor het koelen van de melk. We produceren energie door zonnepanelen. Door gebruik van warmte uit melk en zonnecollectoren verkrijgen we warm water.
Het regenwater van de koeienstal wordt opgevangen in een kelder. Onze volledig elektrische warmtepompen halen warmte uit dit regenwater en zetten deze om naar warmte voor verwarming van onze gebouwen en tapwater.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Onze manier van boeren is geen missie maar een vanzelfsprekendheid voor ons. De wereld wordt er niet slechter van wanneer je er binnen je mogelijkheden een beetje zuinig op bent.

 

Biodiversiteit

Ons grasland met grassen, kruiden, bomen en heesters is een aanvulling op de biodiversiteit. Het zorgt voor een verfraaiing van het landschap. De planten zorgen voor aanvoer van organische stof en mineralen, vastleggen van koolstof en stikstofbinding.

Bij onze Regtzaal hebben we samen met het biodiversiteitsteam van Goirle/Riel een vleermuizenkelder aangelegd.

In 2014 hebben we een bosweide (1ha) aangelegd. Dit is een combinatie van bomen en heesters met vee en veevoerproductie. Bomen én weiland én vee worden beheerd als een systeem. Geen van de drie mag een negatieve invloed uitoefenen op de andere. De bomen staan gelijkmatig verdeeld in de bosweide, zodat het vee straks bijna altijd in gedeeltelijke schaduw loopt. In de bosweide staat een bijenkast.

 

Watermanagement

We vinden dat we zuinig moeten zijn met water. Daarom zorgen we dat het hemelwater van gebouwen en verharding in een wadi (greppel) stroomt. Een wadi is een voorziening voor het infiltreren, bufferen en afvoeren van hemelwater. Het hemelwater zakt weg naar het grondwater waardoor de (hemelwater) kringloop gesloten wordt.

Het regenwater van de koeienstal wordt opgevangen in een kelder.