Home / Producten / Regtstreeks Vlees

Regtstreeks Vlees

Zonder kalf geen melk. Want een moederkoe geeft pas melk als ze een kalf heeft gekregen. Elk jaar opnieuw krijgt ze eerst een kalf en geeft dan melk. Slechts een deel van de vrouwelijke kalfjes kan later zelf melkkoe worden. Wie graag zuivel eet moet weten dat vlees ook enig nut heeft. Het vlees van onze dieren is geen doel maar het gevolg van het produceren van melk. Melk- en vleesproductie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Wat doen we met die kalfjes?

Een aantal kalveren blijven op ons eigen bedrijf  zodat we ze tot de slacht een zo goed mogelijk leven kunnen geven. Het aantal kalveren dat we houden is gekoppeld aan de vleesverkoop op ons bedrijf. De andere kalveren gaan naar een gangbare mesterij.

Deze kalveren blijven zeker 5 maanden bij hun moeder, lopen met andere gehoornde kalveren in de wei, stal en op het erf. Dan drinken ze nog van moeders melk, leren kruidenrijk gras eten en aan welke bomen en struiken ze rustig kunnen knabbelen. De kalveren leven zich uit met rennen en spelen. Waarbij ze sociaal gedrag aan leren.  

Na het spenen mogen ze weer terug in de kudde waar ze als het nodig is bijgevoerd worden met alleen gras en hooi. Doordat ze het hele jaar buiten lopen hebben ze veel beweging en groeien ze in hun eigen tempo. Zonder antibiotica en inentingen.  Alle dieren zijn op onze boerderij geboren en brengen er hun hele leven door. Nederlands rundvlees, 100% grasgevoerd.

Eet bewust vlees.

Wees  je er bewust van dat het niet iets is wat onbeperkt aan de boom groeit, maar dat het een dier is en er veel voer, water en energie voor nodig is om het op jouw bord te doen belanden. Minder vlees eten is goed voor mens, dier en ecosysteem. Eet je vlees kies dan voor lokaal, eco en fair  vlees.