Onze koeien brengen hun dagen door op kruidenrijke graslanden aan de rand van de Regte Heide.

De koeien kunnen optimaal hun natuurlijke gedrag uiten.

In onze gehoornde familiekudde blijven de kalfjes bij de moeder.

Wij nemen de biodiversiteit als basis en gaan uit van de draagkracht van het ecosysteem.

Voedsel is onze sterkste connectie met de natuur.

De Regte Heijden
Oude Tilburgsebaan 12a
5133 BE Riel
0031 (0)135182631

ONZE KOEIEN BRENGEN HUN DAGEN DOOR OP KRUIDENRIJKE GRASLANDEN
AAN DE RAND VAN DE REGTE HEIJDEN.
De koeien op onze boerderij grazen in het groeiseizoen bijna dagelijks op een nieuw stuk grasland. Deze manier van beweiden heet roterend grazen. Kruidenrijk gras in combinatie met bomen en heesters zorgt voor gezonde koeien, zodat ze zonder antibiotica en inentingen kunnen. Door weidegang hoeft weggegraasd gras niet gemaaid te worden en is er minder mest om uit te rijden. Daardoor minimaliseren we het gebruik van eindige grondstoffen zoals aardolie. De dieren zijn 100% grasgevoerd, ze eten nooit krachtvoer of mais. In de winter voeren we zongedroogd gras.

DE KOEIEN KUNNEN OPTIMAAL HUN NATUURLIJK GEDRAG UITEN.
In onze familiekudde kennen we alle koeien en hun kenmerken. We dwingen koeien niet hun natuurlijk gedrag te veranderen en zich zo te ontwikkelen dat het maximaal nut oplevert voor de mens. Bij voedselproductie moet de nadruk liggen op kwaliteit en niet op kwantiteit.

IN ONZE GEHOORNDE FAMILIEKUDDE BLIJVEN DE KALFJES BIJ DE MOEDER.
Onze kalveren zijn veel sterker nu ze bij de moeder mogen blijven. Ze lopen met de andere kalveren en koeien in de wei, de stal of op het erf. Ze raken van jongs af aan gewend aan de kuddegenoten, de rangorde en de bedrijfsvoering. Ook behouden onze koeien hun hoorns, deze hebben vele functies.

WIJ NEMEN DE BIODIVERSITEIT ALS BASIS
EN GAAN UIT VAN DE DRAAGKRACHT VAN HET ECOSYSTEEM.
De bodem en de omgeving bepaalt de vorm van landbouw die het beste kan worden toegepast. Een landbouwsysteem dat gestoeld is op de draagkracht van bodem, water, lucht en natuur. Een systeem dat niet alleen klimaatverandering kan terugdraaien, maar ook voordelen biedt voor lokale gemeenschappen, biodiversiteit, ecologie, dierenwelzijn, natuurlijk gedrag van dieren, levensvatbaarheid van het land en een welverdiend inkomen voor boeren.

VOEDSEL IS ONZE STERKSTE CONNECTIE MET DE NATUUR.
We werken toe naar een balans tussen gezondheid, natuur en landschap. Zodat landbouw en natuur weer bij elkaar horen, elkaar versterken, positief beïnvloeden en tegelijkertijd planeetvriendelijk voedsel produceren.De natuur is bron van inspiratie voor activiteiten en een hulpmiddel om verbinding te maken of te herstellen. Als we de connectie met de natuur en met ons eten verliezen raken we ook de connectie met onszelf en onze omgeving kwijt.