Onze koeien lopen in de wei, waar gras en kruiden groeien.

Koeien zijn kuddedieren, daarom lopen ze in een kudde.

Een gezonde landbouw, begint bij een goede bodem

Onze koeien mogen hun horens houden. Van nature hebben koeien horens en die hebben ze niet voor niets.

Om onze bestemming te bereiken, volgen wij ons gevoel.

OM ONZE BESTEMMING TE BEREIKEN,
VOLGEN WIJ ONS GEVOEL.
We zijn trots op het voedsel dat we produceren en verwerken met een locale, agro-ecologische manier van boeren. Niet alleen een plek voor productie maar ook een thuis om te wonen.

DE BOERDERIJ IS HET HART VAN ONS BEDRIJF.
SAMENHANG TUSSEN BODEM, DIEREN, PLANTEN EN MENSEN.
De natuur is een grote bron van inspiratie, er zijn geen verliezen, alles heeft een functie. Maar een echte kringloop nabouwen in de landbouw kan niet omdat het verwijderen van de oogst betekent dat het systeem niet gesloten is. Ieder element heeft hierbij meerdere functies. De koeien leveren voeding (mest) voor een vruchtbare bodem, met begrazing verwijderen ze ongewenste planten, ze produceren melk en vlees.

ONZE KOEIEN MOGEN HUN HORENS HOUDEN.
VAN NATURE HEBBEN KOEIEN HORENS EN DIE HEBBEN ZE NIET VOOR NIETS.
Door de dieren zoveel mogelijk hun natuurlijke behoefte te laten volgen maken we positieve stappen op het gebied van gedrag en gezondheid. Daar horen gehoornde dieren bij.
Kruiden en homeopathie worden ingezet om de algehele weerstand te verhogen. Samen met kruidenrijk gras in combinatie met bomen en heesters zorgt dit voor gezonde koeien. Zodat ze zonder antibiotica en inentingen kunnen.

ONZE KOEIEN LOPEN IN DE WEI
WAAR GRAS EN KRUIDEN GROEIEN.
Door weidegang hoeft weggegraasd gras niet gemaaid te worden en is er minder mest om uit te rijden. Daardoor minimaliseren we het gebruik van eindige grondstoffen zoals aardolie. In de winter voeren we zongedroogd gras.
De dieren zijn 100%  grasgevoerd, ze eten dus geen krachtvoer of mais.

KOEIEN ZIJN KUDDE DIEREN,
DAAROM LOPEN ZE IN EEN KUDDE
De (meeste) koeien kalven net als in de natuur in het voorjaar af. De kalfjes blijven minstens 5 maanden bij de moeder. Ze lopen met de andere kalveren en koeien in de wei, stal of op het erf.

Loading...