Home / Producten / Regtstreeks Eieren

Regtstreeks Eieren

Eieren van kippen die grazen op onze weilanden. De kippen scharrelen achter de koeien aan, waardoor de grond vruchtbaarder wordt. De kippen leggen hun eieren in een verrijdbaar hok.

De koeien grazen op het weiland. Drie dagen later komen de kippen, ze eten de larven uit de koeienmest, zodat er minder vliegen komen. Ze verspreiden de mest, op zoek naar insecten en zaden. En laten hun eigen mest achter. De kippen gebruiken hun mobiel hok om daarin op stok te gaan en hun ei te leggen.
In de natuur is alles circulair en zijn afvalstromen weer voedingstromen voor een ander organisme. Alles wordt benut zonder (schadelijk) restafval. Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke kringlopen willen we de opbrengst per hectare verhogen en de ingrepen door de mens zo veel mogelijk minimaliseren. Doel is een productief, zelfonderhoudend, functioneel ecosysteem.

In de herfst en winter leggen de kippen weinig of geen eieren. De afname komt door een lagere temperatuur en minder uren licht. Het is een natuurlijke rustperiode.

We hebben voornamelijk Marans hennen. Deze leggen donkerbruine eieren. De Marans kip is een dubbeldoelras. We hebben gekozen voor een dubbeldoelras zodat we de hanen en de hennen samen kunnen laten opgroeien. Enkele hanen blijven bij de hennen. De andere hanen worden op een leeftijd van 17-20 weken geslacht. De andere legkippen hebben we overgenomen van een biologische boerderij. Omdat ze minder eieren gaan leggen zouden deze naar de slacht gaan.

Loading...